L’estigma associat a la infecció pel VIH desemboca, en moltes ocasions, en la discriminació de les persones que la pateixen. Moltes persones veuen vulnerats els seus drets humans a l’ésser estigmatitzades i discriminades per tenir el VIH. Això, a més, és un gran obstacle en la prevenció, el diagnòstic i el tractament de la infecció pel VIH. La por, el rebuig i la ignorància afavoreixen la seva expansió i fomenten falses creences.

Les conseqüències de l’estigma i la discriminació pel VIH són tant psicològiques (sentiment de culpa, baixa autoestima, depressió, etc.) com d’ordre pràctic (denegació de serveis i violació de drets laborals, sanitaris, socials, etc.). El seu efecte pot ser major al reforçar i solapar-se amb altres discriminacions preexistents (gènere, orientació sexual, consum de substàncies il·legals, etc.).

Des dels inicis com a grup de suport mutu per a homes gais amb sida (en la majoria dels casos) a principis dels ’90 fins a la seva transformació en associació l’1 de desembre de 1994, Gais Positius sempre ha treballat en serveis que donin resposta al VIH i la sida per a la comunitat LGTBI amb i des d’un enfocament basat en drets. Sota aquesta premissa es van crear els serveis d’assessoria, que a més de l’àmplia experiència dels professionals que els faciliten, compten amb la dedicació acumulada durant tots aquests anys a l’atenció i acompanyament de les persones amb VIH que ens defineix.

 

En moltes ocasions enfrontar-se a un diagnòstic de VIH o sida pot ser difícil i complex. La por a la malaltia, al rebuig i a la discriminació i l’estigma poden fer que la persona s’aïlli i no busqui ajuda en el seu entorn.

La cronificació de la infecció pel VIH pot generar diferents estats anímics i fases que la persona que viu amb VIH (PVIH) ha d’abordar i gestionar com, per exemple, les pors derivades de les conseqüències produïdes per l’evolució de la infecció, la preocupació per la transmissió, els temors associats al tractament antiretroviral, les conseqüències derivades de ser jutjat per com es va contreure el virus o la por al rebuig quan es decideix comptar a altres persones que es viu amb VIH.

Tots aquests escenaris poden acabar generant en la persona amb VIH baixa autoestima, depressió, ansietat, estrès, aïllament, angoixa, por…

L’assessoria psicològica de Gais Positius sorgeix perquè la PVIH pugui fer front a les diferents situacions que li planteja la infecció i cobrir totes les necessitats psicològiques que tingui, així com qualsevol altra problemàtica paral·lela que també pugui incidir en la persona.

Tant si el motiu per a sol·licitar l’assessoria psicològica és el VIH o altres causes, el servei d’atenció psicològica de la nostra entitat facilita:

  • Un espai només per a la persona: acudir a un psicòleg/ga és una manera de cuidar-se i dedicar-se atenció. Un temps per a un mateix en el qual poder parlar de problemes, preocupacions…
  • Comprendre que succeeix: parlar de les emocions i que succeeix ajuda a aclarir la ment, permet prendre les regnes i millors decisions.
  • Ser escoltat sense ser jutjat: la teràpia és un espai lliure de judicis de valor en el qual no s’apliquen etiquetes i estereotips i on no es jutja o critica.
  • Obtenir un punt de vista global i més objectiu: el/la professional de la psicologia no està involucrat emocionalment en la situació que s’exposa el que li permet donar una perspectiva més àmplia i objectiva sobre el que succeeix.
  • Conèixer-se millor i comprendre als altres: aprofundir en els sentiments permet ser més empàtic amb els altres i entendre els motius dels seus comportaments.
  • Aprendre a gestionar les emocions, pensaments i comportaments: es faciliten tècniques i estratègies per a identificar i canviar els pensaments irracionals per uns altres més saludables.
  • Desenvolupar habilitats en la solució de conflictes: l’assessoria psicològica permetrà desenvolupar habilitats per poder reconèixer les creences errònies i poder canviar-les.

Per a accedir a l’assessoria psicològica és necessari sol·licitar cita prèvia trucant al telèfon 93 298 06 42

Servei dirigit a homes gais que viuen amb VIH, les seves parelles i a persones LGTBI amb o sense VIH.

 

 

 

Durant els gairebé 40 anys que han passat des de l’aparició dels primers casos de VIH i sida, a principis de la dècada dels ’80, s’han realitzat molts avanços biomèdics en relació amb l’evolució clínica de la infecció i la qualitat de vida de les persones seropositives, però a nivell social i en diversos àmbits encara existeixen casos en els quals es vulneren els drets de les persones amb VIH (PVIH).

Situacions de discriminació laboral, de violació del dret a la intimitat i la confidencialitat, de discriminació institucional tant en l’àmbit públic com en el privat i de denegació de prestació de serveis, entre altres, són a les quals encara s’enfronten moltes PVIH o sida.

Una persona amb VIH o sida és, abans de res, un ésser humà. El mer fet de ser considerat ésser humà suposa una cosa tan simple com que la persona és titular d’uns drets bàsics que en uns casos s’han d’entendre inclosos en el catàleg dels drets fonamentals de la persona i, en altres situacions, han d’entendre’s inclosos en el llistat dels seus drets subjectius. De totes dues situacions es deriva una conseqüència evident: una persona que viu amb VIH pot reclamar el respecte d’aquests drets, en aquelles situacions en què consideri que no han estat respectats.

El servei d’assessoria jurídica de Gais Positius, a través d’un advocat amb una àmplia experiència, ofereix assessorament legal principalment a persones amb VIH perquè puguin reclamar el respecte dels seus drets i/o decidir quines actuacions emprendre per a això.

Aquesta assessoria advoca per continuar treballant per a eradicar les desigualtats relacionades amb el VIH, afavorir la igualtat de dret i visibilitzar les reivindicacions en matèria de drets fonamentals de les PVIH.

Per a accedir a l’assessoria jurídica és necessari sol·licitar cita prèvia trucant al telèfon 93 298 06 42

Servei dirigit a homes gais que viuen amb VIH, les seves parelles i a persones LGTBI amb o sense VIH.

 

 

 

 

L’exclusió social és un fenomen creixent i preocupant en la societat actual. Nombroses persones i col·lectius es veuen immerses en un procés de “despullament de la ciutadania” o en una situació molt vulnerable, ja sigui per causes d’origen econòmic, d’origen social, d’origen jurídic i/o de caràcter personal. Una de les principals causes d’exclusió és la pertinença a grups de fort rebuig social com històricament va succeir amb els malalts de sida o els homes gais amb VIH.

Com a col·lectiu vulnerable, a més de la discriminació per orientació sexual les persones amb VIH (PVIH), per l’estigma social associat al VIH i a la sida, poden veure’s afectades per diversos factors que facilitin aquesta vulnerabilitat.

L’assessoria social de Gais Positius està dirigida a homes gais amb VIH o sida que es trobin en situacions que puguin comportar risc d’exclusió social: pocs recursos econòmics, falta de suport familiar o social, sense accés al mercat laboral o en condicions laborals precàries, en situació administrativa irregular, etc.

L’assessoria compta amb un educador/treballador social que defineix i valora la situació de manera individual per a poder dur a terme actuacions orientades a millorar el benestar social de la persona amb VIH (PVIH) mitjançant la prestació d’informació, atenció i suport i facilitant orientació sobre els recursos, les prestacions i els serveis més adequats a les necessitats concretes que tingui la persona.

Per a accedir a l’assessoria social és necessari sol·licitar cita prèvia trucant al telèfon 93 298 06 42

 

 

Making Sure Your Essay Projects Succeed with the Right Writing Services Get Expert Writing Assistance with Our Top-Rated Essay Services Your Essay Writing Solution is Here! Get Expert Essay Writing Services for A+ Grade Results Unlock Your Essay Writing Potential with Professional Writing Help