Assessories

Assessoria psicològica

 

En moltes ocasions haver d’enfrontar-se a un diagnòstic de VIH i/o SIDA pot ser realment difícil i complex. La por a la malaltia, al rebuig i a la discriminació i l’estigma poden fer que la persona decideixi aïllar-se i no busqui ajuda en el seu entorn. La cronificació de la infecció fa que es puguin produir diferents fases com les pors derivades de les conseqüències produïdes per l’evolució de la malaltia, la preocupació per la transmissió o patir una reinfecció, els temors associats al tractament antiretroviral o a ser jutjat per com es va contraure el virus, la por al rebuig quan es decideix explicar a altres persones que es viu amb VIH, etc.

Tots aquests escenaris poden acabar generant en la persona VIH positiva una sèrie de conseqüències psicològiques com poden ser baixa autoestima, depressió, ansietat, estrès, aïllament, por al rebuig …

L’assessoria psicològica de Gais Positius sorgeix perquè la persona pugui fer front a les diferents situacions que li planteja la infecció i cobrir totes les necessitats psicològiques i socials que tingui així com qualsevol altra problemàtica paral·lela que també pugui incidir en la persona.

El servei d’atenció psicològica està dirigit a homes gais seropositius i també a les seves parelles. L’atenció la realitza un professional llicenciat en psicologia.

Per poder accedir a aquest servei cal trucar a l’associació per concertar una cita prèvia.

Assessoria jurídica

 

Durant els més de 30 anys de l’aparició dels primers casos de VIH/SIDA s’han fet molts avenços en relació a la medicació i la qualitat de vida de les persones seropositives però a nivell social encara hi ha casos de discriminació on es vulneren els drets de les persones amb VIH. Situacions de discriminació laboral, de violació del dret a la intimitat i confidencialitat o de discriminació institucional, són fets als que encara s’enfronten moltes persones que viuen amb VIH/SIDA. Una persona VIH positiva o amb SIDA és, sobretot, un ésser humà. El sol fet de poder ser considerat ésser humà suposa una cosa tan simple com que la persona és titular d’uns drets bàsics que en uns casos s’han d’entendre inclosos en el catàleg dels drets fonamentals de la persona i, en altres situacions, s’han d’entendre inclosos en el llistat dels seus drets subjectius.

En el servei d’atenció jurídica de Gais Positius un advocat amb una àmplia experiència assessora la persona seropositiva perquè pugui reclamar el respecte dels seus drets en aquelles situacions en què consideri que han estat vulnerats.

L’assessoria jurídica està oberta també per a qualsevol persona LGTB (lesbiana, gai, transsexual, bisexual) independentment del seu estatus serològic.

Per poder accedir a aquest servei cal trucar a l’associació per concertar una cita prèvia.

Assessoria social

 

L’assessoria social de Gais Positius va néixer amb la finalitat que cap home gai que viu amb VIH/SIDA sigui subjecte d’algun tipus de discriminació laboral, social, familiar, assistencial, institucional o de qualsevol altra classe.

El servei està dirigit a homes gais amb VIH i/o SIDA en risc d’exclusió social, amb pocs recursos econòmics, sense habitatge, amb falta de suport familiar o social, problemes judicials, etc

A l’assessoria s’informa, orienta, assessora i deriva als recursos existents d’atenció especialitzada i es porta a terme un treball en xarxa entre les diferents entitats de resposta al VIH/SIDA i les administracions.

L’atenció la porta a terme un educador/treballador social que defineix i valora cada situació de forma individual.

Per accedir al servei cal trucar a l’associació per concertar una cita prèvia.

Esta web utiliza cookies, puedes ver aquí la Política de Cookies