“Analitza els teus Chems” és un servei gratuït i confidencial d’anàlisi, informació i assessorament de substàncies, una eina útil per a reduir els riscos associats a l’ús de substàncies. Gais Positius col·labora amb Energy Control i el seu projecte Chem-Safe per a facilitar que les persones usuàries de chemsex puguin accedir al servei i coneguin la composició de les substàncies que utilitzen.

Què s’analitza?

Les drogues sexualitzades en aquests entorns, també denominades chems:

  • Metamfetamina
  • Mefedrona
  • Més de 100 tipus de catinones sintètiques

Quin tipus d’anàlisi es realitza?

Qualitatiu

Identifica la composició de la substància i possibles adulterants.

Quantitatiu

Permet conèixer la puresa i el % dels components actius presents en les mostres de metamfetamina, mefedrona i altres catinones.

Quin cost té l’anàlisi?

L’anàlisi d’identificació és sempre gratuït.

La quantificació també és gratuïta, però existeix un límit en la quantitat de mostres anuals a analitzar. En els casos que se superi aquest límit, la quantificació tindrà un cost de 30 euros.

Accés al servei

1. Presencialment amb cita prèvia.

Contacte:

  • +34 687 63 36 94
  • chemsafe@energycontrol.org

Horari d’atenció

  • Dijous de 16.00 a 20.00
  • Divendres de 16.00 a 20.00

Ubicació

Energy Control Barcelona – C/ Independència 384, local (08041 Barcelona)

Quines quantitats es necessiten per a l’anàlisi?

Amb 50 mg (0,05 grams) serà suficient.

La mostra que s’analitzarà ha d’estar homogeneïtzada, és a dir, els cristalls i roques han d’estar ben picats. La pols s’ha de remoure bé abans de prendre la mostra. Això evitarà agafar només un tipus de component quan la mostra a analitzar contingui més d’un.

Es poden analitzar altres substàncies?

Per a analitzar altres substàncies que no siguin metamfetamina, mefedrona o altres catinones es pot visitar la web del Servei d’Anàlisi d’Energy Control.

Making Sure Your Essay Projects Succeed with the Right Writing Services Get Expert Writing Assistance with Our Top-Rated Essay Services Your Essay Writing Solution is Here! Get Expert Essay Writing Services for A+ Grade Results Unlock Your Essay Writing Potential with Professional Writing Help