Gais Positius, en col·laboració amb Energy Control, posa en marxa l’estudi ‘Analitza els teus chems’, un servei gratuït i confidencial d’anàlisi de substàncies a població usuària de chemsex de Catalunya.

Què s’analitza?

L’estudi està enfocat a la metamfetamina i mefedrona, o altres catinones.

Quin tipus d’anàlisi es realitza?

1. Identificatiu: permet conèixer la composició de la substància i si porta possibles adulterants. Els resultats es reben en 1/2 setmanes.

2. Quantitatiu: permet conèixer la quantitat i puresa de la substància present en les mostres. Resultat disponible com a mínim en 2 setmanes.

Quin cost té l’anàlisi?

Identificatiu: gratuït (amb un topall de 5 mostres per persona en el mateix dia).

Quantitatiu: gratuït per a totes aquelles persones que participin en contextos de chemsex i siguin consumidores de metamfetamina i/o mefedrona. La quantitat disponible d’analítiques gratuïtes és de 60 unitats. En el cas que ja no hi hagi analítiques gratuïtes disponibles el cost serà de 30€ per mostra.

Com accedir a l’anàlisi?

1. Presencialment: el Servei d’Anàlisi d’Energy Control està disponible tots els dimarts no festius, de 12.00 a 18.00 hores i els dijous no festius de 15.00 a 21.00 hores. Només es pot accedir al servei amb cita prèvia escrivint un correu electrònic a chemsafe@energycontrol.org

Energy Control Barcelona – C/ Independència 384, local (08041 Barcelona)

A causa dels protocols enfront de la COVID-19 només es permetrà l’accés d’una persona al servei. És recomanable, abans de sortir de casa, prendre’s la temperatura corporal. A la seu d’Energy Control també es prendrà la temperatura i només serà possible accedir a la mateixa quan sigui inferior als 37’5°, amb mascareta i prèvia rentada de mans amb gel hidroalcohòlic que estarà disponible a l’entrada.

2. Per correu postal: per a residents a Catalunya, que no es puguin desplaçar a Barcelona, existeix l’opció d’enviar les mostres per correu postal. Més informació enviant un correu a chemsafe@energycontrol.org

Quines quantitats es necessiten per a l’anàlisi?

Amb 50 mg (0,05 grams) serà suficient.

La mostra que s’analitzarà ha d’estar homogeneïtzada, és a dir, els cristalls i roques han d’estar ben picats. La pols s’ha de remoure bé abans de prendre la mostra. Això evitarà agafar només un tipus de component quan la mostra a analitzar contingui més d’un.

Es poden analitzar altres substàncies?

Per a analitzar altres substàncies que no siguin metamfetamina, mefedrona o altres catinones es pot visitar la web del Servei d’Anàlisi d’Energy Control.