“Analitza els teus Chems” és un servei gratuït i confidencial d’anàlisi, informació i assessorament de substàncies, una eina útil per a reduir els riscos associats a l’ús de substàncies. Gais Positius col·labora amb Energy Control i el seu projecte Chem-Safe per a facilitar que les persones usuàries de chemsex puguin accedir al servei i coneguin la composició de les substàncies que utilitzen.

Què s’analitza?

Les drogues sexualitzades en aquests entorns, també denominades chems:

  • Metamfetamina
  • Mefedrona
  • Més de 100 tipus de catinones sintètiques

Quin tipus d’anàlisi es realitza?

Qualitatiu

Identifica la composició de la substància i possibles adulterants.

Quantitatiu

Permet conèixer la puresa i el % dels components actius presents en les mostres de metamfetamina, mefedrona i altres catinones.

Quin cost té l’anàlisi?

L’anàlisi d’identificació és sempre gratuït.

La quantificació també és gratuïta, però existeix un límit en la quantitat de mostres anuals a analitzar. En els casos que se superi aquest límit, la quantificació tindrà un cost de 30 euros.

Accés al servei

1. Presencialment amb cita prèvia.

Contacte:

  • +34 687 63 36 94
  • chemsafe@energycontrol.org

Horari d’atenció

  • Dijous de 16.00 a 20.00
  • Divendres de 16.00 a 20.00

Ubicació

Energy Control Barcelona – C/ Independència 384, local (08041 Barcelona)

Quines quantitats es necessiten per a l’anàlisi?

Amb 50 mg (0,05 grams) serà suficient.

La mostra que s’analitzarà ha d’estar homogeneïtzada, és a dir, els cristalls i roques han d’estar ben picats. La pols s’ha de remoure bé abans de prendre la mostra. Això evitarà agafar només un tipus de component quan la mostra a analitzar contingui més d’un.

Es poden analitzar altres substàncies?

Per a analitzar altres substàncies que no siguin metamfetamina, mefedrona o altres catinones es pot visitar la web del Servei d’Anàlisi d’Energy Control.

Professional Essay Writing Services: Get the Results You Need Your Essay Writing Solution is Here! Ensure Essay Success with Professional Writing Assistance Achieve More with Professional Writing Help Quality Essays Crafted with Precision and Care