Qui som

Som una associació d’homes gais i bisexuals amb VIH que treballem donant resposta al VIH i a la sida des de l’any 1994 per a la comunitat LGTBI amb un enfocament basat en drets.

Valors

Respecte a la diferència, qualitat, transparència i treball en equip.

Missió

Promoure el suport, activitats i serveis que contribueixin a la millora de la qualitat de vida dels homosexuals seropositius i la normalització social i la no discriminació en els drets ciutadans.

Visió

Ser l’organització de referència per als homes gais que viuen amb VIH oferint serveis de qualitat i anticipar-nos a les situacions de canvi de la realitat del VIH/SIDA amb un fort compromís social.

Organització

L’Assemblea General és l’òrgan suprem de l’associació.

La Junta Directiva regeix, administra i representa l’associació. L’elecció dels membres de la Junta Directiva es fa per votació de l’Assemblea General.

La junta directiva està formada per:

  • el President: Joaquim Roqueta i Manen
  • el Vicepresident: Francesc Solà i Roig
  • el Secretari: D.H.E.
  • el Tresorer: C.S.F.
  • els vocals: D.Z.G i R.M.M
Memòria històrica

Gais Positius, l’associació de i per a gais seropositius. Més de 25 anys d’ajuda mútua.

El 1986 es va fundar la Coordinadora Gai-Lesbiana de Catalunya (CGL) que ja des dels seus inicis es va preocupar d’assumir estratègies per donar resposta a l’avanç del VIH/SIDA a més de reivindicar els drets dels homosexuals. A causa d’això els primers homosexuals diagnosticats com seropositius s’acostaven a la CGL amb la finalitat d’obtenir informació i ajuda. En aquells primers anys la immensa majoria dels homosexuals, igual que la resta de la societat, no tenien les nocions més elementals sobre tot el relacionat amb el VIH/SIDA pel que la tasca no va ser fàcil ni senzilla. Eren temps realment durs en què no es disposava de tractaments efectius i la mortalitat causada per la SIDA era molt elevada.

Aquest mateix any dins de la CGL es va fundar “Gais per la Salut” amb el propòsit de dur a terme activitats que aportessin informació sobre la SIDA en l’ambient gai. Gais per la Salut va canviar la seva denominació per la de Stop Sida. Quatre anys després, al setembre de 1990, un petit grup de gais seropositius de Stop Sida es van organitzar per a formar el primer grup d’autoajuda i informació per seropositius homosexuals. Així va ser com va néixer Gais Positius amb la finalitat de preservar la confidencialitat, fomentar l’intercanvi d’informació per aclarir i difondre les nocions essencials sobre el VIH/SIDA, la seva forma de transmissió i els possibles tractaments.

Un dels principals camps de treball de Gais Positius era l’atenció a aquells gais als quals s’havia donat un resultat positiu en la prova del VIH que en poc temps solia progressar a SIDA. La gravetat de la situació així com el nombre cada vegada mes gran d’homosexuals afectats va fer necessari que el grup s’ampliés per poder donar més i millors serveis. El petit grup de Gais Positius l’any 1994 havia crescut tant en usuaris, voluntaris i continguts que finalment va decidir transformar-se en associació el que va quedar materialitzat el 1 desembre de 1994

Des dels seus inicis un dels objectius primordials de l’associació va ser millorar la visibilitat i la normalització dels gais seropositius tant a la societat en general com entre el col·lectiu LGTB. Això es va aconseguir amb la presència d’homosexuals que assumien públicament la seva condició de seropositius consolidant, amb la seva contribució, la possibilitat de modificar el missatge de rebuig cap als afectats que en aquells dies era majoritari. La principal aportació per aconseguir aquest objectiu eren els manifestos que cada any, des de 1989, llegien en el Gran Ball de Solidaritat amb els Gais Seropositius un grup de membres de la nostra associació transmetent reflexions sobre la seva realitat i les del seu entorn social i afectiu. En total es van dur a terme XXI edicions anuals del “Gran Ball”.

També, des de la constitució de Gais Positius com associació, es va treballar per poder difondre l’experiència del nostre grup entre la resta d’organitzacions de l’estat que treballaven en l’àmbit del VIH i va ser així com el 1994 es va realitzar la primera Trobada Estatal de Gais Positius. Durant les 13 edicions anuals que es van celebrar d’aquesta trobada a més de diverses conferències d’experts en medicina, nutrició, aspectes psicològics i emocionals, temes jurídics, etc es va aprofundir en àrees com les dels grups de suport, la prevenció i el “counseling” o consell assistit.

Gais Positius va ser la primera associació de suport mutu de tot Espanya i, en l’actualitat, continua sent l’única gestionada íntegrament per homes gais que viuen amb VIH/SIDA de tot l’estat.

Estatuts
Finançament

El finançament de les diferents activitats de Gais Positius s’obté, principalment, mitjançant la concurrència a subvencions públiques de diferents administracions, la col·laboració amb empreses privades així com a través de donacions de particulars i empreses.

SUBVENCIONS

Generalitat de Catalunya (Departament de salut):
Programa de prevenció, control i atenció al VIH, les ITS i les hepatitis víriques
Prevenció i tractament de les drogodependències

Generalitat de Catalunya (Departament de treball, afers socials i famílies):
Àrea per a la igualtat de tracte i no discriminació de les persones LGTBI
Direcció general d’acció cívica i comunitària

Diputació de Barcelona:
Àrea de cohesió social, ciutadania i benestar

Ajuntament de Barcelona:
Regidoria de salut, envelliment i cures
Àrea de drets socials, justícia global, feminismes i LGTBI

Ajuntament de Ripollet:
Regidoria de polítiques LGTBI

Federacions:
Coordinadora estatal de VIH i sida
Federació estatal de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals

COL·LABORACIONS

Janssen-Cilag, S.A.
ViiV Healthcare, S.L.

Registres

 Entitat inscrita en el Registre Nacional d’Associacions del Govern d’Espanya: 593.587, grup 1r, secció 1a (1995.03.06).

Entitat inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya: 16331B, grup 2, secció 1a, (1995.03.06).

Entitat inscrita en el Cens d’Entitats de Voluntariat de la Generalitat de Catalunya amb el número de registre 1734

Entitat declarada d’Utilitat Pública segons Ordre INT /1892/2012 (20/07/2012).

El règim jurídic que regeix l’entitat està regulat per la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació (BOE núm. 73, de 26 de març).