El Plenari de l’Ajuntament de Barcelona ha assumit, per unanimitat, una declaració institucional contra l’estigma i la discriminació relacionades al VIH/sida, un dels majors reptes que existeixen avui en dia per a la prevenció de la infecció.

Aquesta iniciativa ha estat promoguda pel Comitè 1r de Desembre, Plataforma d’ONG-Sida de Catalunya, amb presència arreu del territori català, per tal de posar de manifest la necessitat que totes les institucions s’impliquin per fer front a l’estigma i la discriminació, ja que a dia d’avui, aquesta es considera una de les millors estratègies en la prevenció de l’epidèmia.

El Comitè 1r de Desembre va engegar, el passat 1 de març, Dia per a la Zero Discriminació, una campanya per la qual demanava la implicació de les administracions locals en la lluita contra l’estigma i la discriminació relacionades al VIH/Sida. Entre els acords adoptats pel Ple de la ciutat de Barcelona, s’inclou impulsar el Pacte social contra la discriminació de les persones que viuen amb VIH, que va ser aprovat farà 2 anys pel Parlament de Catalunya, dins de l’Acord nacional per a fer front a l’epidèmia del VIH a Catalunya i contra l’estigma relacionat i que a dia d’avui encara no s’ha desplegat. També s’inclou, en el text de la moció, el compromís a treballar des de les competències municipals per promoure la no discriminació en tots els seus àmbits d’actuació, incorporar l’1 de març com a data commemorativa a la ciutat, o sol·licitar als Departaments de Salut i Ensenyament de la Generalitat de Catalunya el desenvolupament d’accions i programes dirigits a promoure la salut sexual i reproductiva.

Des del Comitè 1r de Desembre es farà la coordinació i el seguiment de l’aprovació de la iniciativa en els diferents ens locals i ja ha inclòs Barcelona en el Mapa de municipis contra l’estigma i la discriminació, una eina que pretén visibilitzar tots aquells pobles i ciutats compromesos amb la defensa dels drets de les persones que viuen amb VIH.

Print Friendly, PDF & Email