INTERNET

Internet: un món de recursos

Consultar les analítiques del VIH des de casa. Sapiguer les interaccions dels antiretrovirals amb altres medicaments. Conèixer altres persones amb VIH. Descobrir si quan vaig a viatjar pot haver-hi algun inconvenient d’entrada al meu lloc de destí per ser VIH positiu… Internet posa al nostre abast molts recursos que podrem veure a la xerrada d’aquest divendres.

A càrrec d’Ander Pazos, tècnic de salut de Gais Positius.

Per assistir o accedir per primera vegada a qualsevol dels serveis de l’entitat s’ha de trucar al 93 298 06 42 i concertar una cita al servei d’Acollida i informació

Amb el suport de Generalitat de Catalunya.
En conveni amb l’Ajuntament de Barcelona.

Internet: un mundo de recursos

Consultar las analíticas del VIH desde casa. Saber las interacciones de los antirretrovirales con otros medicamentos. Conocer otras personas con VIH. Descubrir si cuando voy a viajar puede haber algún inconveniente de entrada a mi lugar de destino por ser VIH positivo… Internet pone a nuestro alcance muchos recursos que podremos ver en la charla de este viernes.

A cargo de Ander Pazos, técnico de salud de Gais Positius.

Para asistir o acceder por primera vez a cualquiera de los servicios de la entidad se ha de llamar al 93 298 06 42 y concertar una cita en el servicio de Acogida e Información.

Con la colaboración de la Generalitat de Cataluña.
En convenio con el Ayuntamiento de Barcelona.

Print Friendly, PDF & Email