L’estiu i les vacances ja són a prop. En aquesta xerrada coneixerem que països imposen restriccions d’entrada a les persones que vivim amb VIH, quines són les recomanacions per viatjar amb la medicació antiretroviral, que és una carta de viatge, els llocs de referència al nostre destí i diverses coses més relacionades amb viatjar i el VIH.

Facilitat pel tècnic de salut Ander Pazos.

Per assistir per primera vegada a qualsevol dels serveis de l’entitat s’ha de trucar al 93 298 06 42 i concertar una cita al servei d’Acollida i Informació.

 


Amb el suport de: 

Making Sure Your Essay Projects Succeed with the Right Writing Services Get Expert Writing Assistance with Our Top-Rated Essay Services Your Essay Writing Solution is Here! Get Expert Essay Writing Services for A+ Grade Results Unlock Your Essay Writing Potential with Professional Writing Help