A la xerrada d’aquest divendres veurem totes aquelles pràctiques i tècniques que ens poden ajudar a reduir el risc de contraure una ITS quan mantenim relacions sexuals.

Espai facilitat pel tècnic de salut Ander Pazos.

 
Per assistir o accedir per primera vegada a qualsevol dels serveis de l’entitat s’ha de trucar al 93 298 06 42 i concertar una cita al servei d’Acollida i informació.
 
Amb el suport de Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona
 

 
En la charla de este viernes veremos todas aquellas prácticas y técnicas que nos pueden ayudar a reducir el riesgo de contraer una ITS cuando mantenemos relaciones sexuales. 
 
Espacio facilitado por el técnico de salud Ander Pazos.
 
Para asistir o acceder por primera vez a cualquiera de los servicios de la entidad se ha de llamar al 93 298 06 42 y concertar una cita en el servicio de Acogida e información.
 
Con la colaboración de la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona