PREVENTIA I WEB

Repartiment de material preventiu

Voluntariat de Gais Positius format com Agents Comunitaris de Salut i Drets Humans repartiran kits de condó i lubricant monodosi a Metro disco BCN  donant resposta a qualsevol dubte relacionat amb el VIH, altres infeccions de transmissió sexual, la reducció de riscos en les relacions sexuals i/o en el consum de drogues associades a l’oci.
 
 

Reparto de material preventivo

Voluntariado de Gais Positius formado como Agentes Comunitarios de Salud i Derechos Humanos repartiran kits de cóndón y lubricante monodosis en Metro disco BCN dando respuesta a cualquier duda relacionada con el VIH, otras infecciones de transmisión sexual, la reducción de riesgos en las relaciones sexuales y/o en el consumo de drogas asociadas al ocio.
 
Print Friendly, PDF & Email