GM020

GAM (grup d’ajuda mutua)

Espai per compartir entre iguals, amb la finalitat de donar-se suport mutu i compartir informació. En el GAM pots expressar els teus sentiments, compartir les teves experiències i ampliar les teves perspectives en un entorn distès i lliure de prejudicis.

El GAM està facilitat per la psicòloga Sabrina Alcaide.

Per assistir o accedir per primera vegada a qualsevol dels serveis de l’entitat s’ha de trucar al 93 298 06 42 i concertar una cita al servei d’Acollida i informació

Amb el suport de Generalitat de Catalunya.
En conveni amb l’Ajuntament de Barcelona.


GAM (grupo de ayuda mutua)

Espacio para compartir entre iguales, con la finalidad de darse apoyo mutuo y compartir información. En el GAM puedes expresar tus sentimientos, compartir tus experiencias y ampliar tus perspectivas en un entorno distendido y libre de prejuicios. 

El GAM está facilitado por la psicóloga Sabrina Alcaide.

Para asistir o acceder por primera vez a cualquiera de los servicios de la entidad se ha de llamar al 93 298 06 42 y concertar una cita en el servicio de Acogida e Información.

Con la colaboración de la Generalitat de Cataluña.
En convenio con el Ayuntamiento de Barcelona.

Print Friendly, PDF & Email