Deu anys després que es coneguessin els primers casos de sida en el món i amb diversos milions de persones mortes a causa de la sida comença la dècada dels noranta en la qual es produeixen algunes de les fites més importants en la història de la infecció per VIH com, per exemple, la cronificació de la infecció gràcies a la implantació de la teràpia antiretroviral de gran activitat en 1997 que va aconseguir convertir una infecció mortal en una infecció crònica. En aquesta xerrada veurem que va succeir en aquella dècada, la dècada del VIH.

Facilitat pel tècnic de salut Ander Pazos.

Per assistir per primera vegada a qualsevol dels serveis de l’entitat s’ha de trucar al 93 298 06 42 i concertar una cita al servei d’Acollida i Informació.


Amb el suport de: 

Making Sure Your Essay Projects Succeed with the Right Writing Services Get Expert Writing Assistance with Our Top-Rated Essay Services Your Essay Writing Solution is Here! Get Expert Essay Writing Services for A+ Grade Results Unlock Your Essay Writing Potential with Professional Writing Help