La Llei 4/2018, d’11 de juny, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries prohibeix denegar l’accés a la contractació d’assegurances, establir procediments de contractació diferents i imposar condicions més oneroses, a les persones que vivim amb VIH.

En aquesta xerrada desenvoluparem el text complet de la Llei 4/2018, aclarirem que implica i també veurem que podem fer quan ens deneguen la contractació d’una assegurança.

Facilitat pel tècnic de salut Ander Pazos.

Per assistir per primera vegada a qualsevol dels serveis de l’entitat s’ha de trucar al 93 298 06 42 i concertar una cita al servei d’Acollida i Informació.

 


Amb el suport de: 

Making Sure Your Essay Projects Succeed with the Right Writing Services Get Expert Writing Assistance with Our Top-Rated Essay Services Your Essay Writing Solution is Here! Get Expert Essay Writing Services for A+ Grade Results Unlock Your Essay Writing Potential with Professional Writing Help