La Junta Directiva de Gais Positius ha convocat la XXV Assemblea General Ordinària de l’associació que tindrà lloc a la seu de Gais Positius (C / Violant d’Hongria Reina d’Aragó, 156 baixos) el proper divendres 23 de març de 2018 a les 19h. en primera convocatòria i a les 19.30h. en segona amb el següent

ORDRE DEL DIA:

1. Constitució de la Mesa.
2. Lectura i aprovació de l’ordre del dia proposat per la Junta.
3. Lectura i aprovació de l’Acta de la XXIV Assemblea General.
4. Notificació de les altes de nous socis.
5. Presentació de la Memòria d’Activitats de 2017 i votació.
6. Presentació de l’Informe de Tresoreria de 2017 i votació.
7. Presentació del Projecte d’Activitats i del Pressupost per a l’any 2018 i votació.
8. Elecció de la Junta Directiva.
9. Torn obert de paraules.

Tots els membres de l’associació tenen veu a l’assemblea general però, d’acord amb els Estatuts de Gais Positius, només podran votar els socis. La condició de soci de Gais Positius s’acredita, d’acord amb la resolució de la XI Assemblea General de 2004, amb el carnet G + (si no el tens pots aconseguir-ho en la nostra oficina).

L’Assemblea General és el màxim òrgan de decisió de Gais Positius. L’assistència i participació dels membres de la nostra associació garanteix el dinamisme i la pluralitat dins de Gais Positius.

Una còpia dels Estatuts està sempre a la teva disposició.

Esta web utiliza cookies, puedes ver aquí la Política de Cookies