La Junta Directiva de Gais Positius ha convocat la XXVIII Assemblea General Ordinària de l’associació que tindrà lloc a la seu de Gais Positius (Centre LGTBI de Barcelona C/ Comte Borrell, 22) el dimecres dia 31 de març de 2021 a les 17.30h. en primera convocatòria i a les 18h. en segona, amb el següent

ORDRE DEL DIA:

  1. Constitució de la Mesa.
  2. Lectura i aprovació de l’Ordre del Dia proposat per la Junta.
  3. Lectura i aprovació de l’Acta de la XXVII Assemblea General.
  4. Notificació de les altes de nous socis.
  5. Presentació de la Memòria d’Activitats de 2020 i votació.
  6. Presentació de l’Informe de Tresoreria de 2020 i votació.
  7. Presentació del Projecte d’Activitats i del Pressupost per l’any 2021 i votació.
  8. Elecció de la Junta Directiva.
  9. Altres

Tots els membres de l’associació tenen veu a l’assemblea general però d’acord amb els Estatuts de Gais Positius, només podran votar els socis que hagin fet efectiu el pagament de la quota del 2020.

L’Assemblea General és el màxim òrgan de decisió de Gais Positius. L’assistència i participació dels membres de la nostra associació garanteix el dinamisme i la pluralitat dins de Gais Positius.

Una còpia dels Estatuts està sempre a disposició dels socis.