La Junta Directiva de Gais Positius ha convocat la XXVI Assemblea General Ordinària de l’associació que tindrà lloc a la nova seu de Gais Positius (Centre LGTBI de Barcelona C/ Comte Borrell, 22) el divendres dia 29 de març de 2019 a les 18.30h. en primera convocatòria i a les 19h. en segona, amb el següent
 
ORDRE DEL DIA:
 
1. Constitució de la Mesa.
2. Lectura i aprovació de l’Ordre del Dia proposat per la Junta.
3. Votació de les modificacions dels estatuts.
4. Lectura i aprovació de l’Acta de la XXV Assemblea General.
5. Notificació de les altes de nous socis.
6. Presentació de la Memòria d’Activitats de 2018 i votació.
7. Presentació de l’Informe de Tresoreria de 2018 i votació.
8. Presentació del Projecte d’Activitats i del Pressupost per l’any 2019 i votació.
9. Elecció de la Junta Directiva.
10. Precs i preguntes.
 
Tots els membres de l’associació tenen veu a l’assemblea general però d’acord amb els Estatuts de Gais Positius, només podran votar els socis que hagin fet efectiu el pagament de la quota del 2019.
 
L’Assemblea General és el màxim òrgan de decisió de Gais Positius. L’assistència i participació dels membres de la nostra associació garanteix el dinamisme i la pluralitat dins de Gais Positius.

Una còpia dels Estatuts està sempre a disposició dels socis.