Font:  Canal Salut de la Generalitat de Catalunya

La verola del mico és una zoonosi (malaltia que es transmet d’animals a éssers humans) poc freqüent. És causada per un virus del gènere Orthopoxvirus, de la família Poxviridae, anomenat MPXV (per les sigles en anglès de Monkeypox virus). Produeix símptomes similars a la verola, erradicada l’any 1980, però menys greus, com ara febre, maldecap, dolors musculars i erupció a la pell. La majoria de les persones afectades es recuperen en un període d’entre 2 i 4 setmanes. Els casos més greus se solen produir en infants, amb una letalitat inferior al 10%.

La infecció es va descobrir per primera vegada l’any 1958 quan es van produir dos brots d’una malaltia similar a la verola en les colònies de micos en captiveri per a la recerca. El primer cas en humans es va registrar el 1970 a la República Democràtica del Congo i des d’aleshores fins a l’any 2021, la malaltia s’ha estès a 15 països de 4 continents diferents. La major part dels casos es concentren a l’Àfrica Central i Occidental, però també se n’han produït a Estats Units, Regne Unit, Singapur i Israel.

El maig de 2022 la Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública (SGVRESP) va rebre una alerta des del Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES) referent a la notificació recent de casos al Regne Unit i Portugal. Per aquest motiu, la Xarxa de Vigilància Epidemiològica de Catalunya (XVEC) ha demanat als centres sanitaris del territori que notifiquin de forma urgent possibles casos de la malaltia.

El principal mecanisme de transmissió a humans és a través de contacte directe o indirecte amb mamífers infectats vius o morts, principalment rosegadors o primats de zones endèmiques o per consum d’aliments contaminats. No obstant això, el MPXV també es transmet entre humans per contacte directe amb les lesions de la pell, els fluids corporals d’una persona infectada o amb objectes contaminats, com ara roba, roba de llit o tovalloles.

Més informació sobre transmissió, símptomes, diagnòstic, tractament, prevenció i recursos en: Virola del mico. Canal Salut.

Making Sure Your Essay Projects Succeed with the Right Writing Services Get Expert Writing Assistance with Our Top-Rated Essay Services Your Essay Writing Solution is Here! Get Expert Essay Writing Services for A+ Grade Results Unlock Your Essay Writing Potential with Professional Writing Help