El servei d’informació i orientació laboral ofereix orientació i assessorament, a homes gais que viuen amb VIH, per a afavorir la incorporació al mercat laboral d’aquest col·lectiu. Mitjançant l’atenció directa i personalitzada es facilita informació i orientació sobre diferents recursos i es realitza un acompanyament en el procés de cerca activa de treball.

El servei, en marxa des de l’any 2008, també incideix i facilita orientació en cas de discriminació laboral en relació al fet de viure amb VIH i/o sida i informa dels drets laborals de les persones que viuen amb VIH (PVIH).

Per a ser atès en el servei d’informació i orientació laboral cal trucar al 93 298 06 42 i sol·licitar cita prèvia.

Activitats

Diagnòstic, a través d’una entrevista on s’analitzen els interessos, necessitats, experiència, etc.

Orientació, dissenyant a partir del diagnòstic inicial un pla de treball i formulant objectius per a aconseguir la inserció laboral. L’objectiu és orientar sobre itineraris formatius i laborals adaptats a cada història curricular acompanyant en el pla personalitzat de cerca d’ocupació.

Informatives, a través d’assessorament individual que facilitarà informació sobre:

Recursos públics en matèria d’ocupació
Formació per a l’ocupació
Legal: orientació i informació sobre els drets de les persones seropositives

Formatives i de recerca

Recursos i eines per a la cerca d’informació
Elaboració de currículums i cartes de presentació
Habilitats personals i de competència per al treball: desenvolupament d’habilitats socials, comunicació, preparació de l’entrevista de treball…

Coordinació i derivació

Derivació a altres recursos laborals i formatius
Borsa de treball

Formació

Tallers formatius:

Taller sobre tècniques de cerca d’ocupació, destinat a afavorir coneixements bàsics de les eines per a la cerca de treball: elaboració currículums, cartes de presentació, borses de treball, etc

Taller sobre habilitats personals, es centra en desenvolupar destreses i competències personals necessàries per a l’accés al món del treball: l’entrevista laboral, desenvolupament d’habilitats socials, comunicació, etc

Servei anti discriminació

Servei d’orientació i informació dirigit a gais amb VIH que tinguin la necessitat d’un assessorament legal relacionat amb l’àmbit laboral. S’atenen demandes d’interès per a les persones amb VIH i/o sida com poden ser situacions de discriminació, pensions, certificats de discapacitat, etc.

Per a sensibilitzar a la societat en general, així com al món empresarial i sindical, de la necessitat de col·laborar en la resolució de la problemàtica a la qual es veuen sotmeses les persones seropositives es realitzen campanyes informant dels drets laborals d’aquest col·lectiu.