Llei LGTBIfòbia

 

El passat 2 d’octubre el Parlament de Catalunya va aprovar la “Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia” segons la seva denominació completa o “Llei contra la LGTBIfòbia” com ja és coneguda. Aquesta llei considerada pionera i la més integral contra la LGTBIfòbia suposa donar resposta a una reclamació històrica del col·lectiu LGTBI. La llei està dotada d’elements decisius, entre els quals destaca per sobre de la resta un règim sancionador que preveu multes i inhabilitació i la inclusió de la figura de la inversió de la càrrega de la prova que en determinats supòsits obliga al denunciat a demostrar que no ha discriminat al denunciant.

La llei al·ludeix a tots els àmbits, del laboral al sanitari, passant per l’educatiu, i el règim sancionador defineix infraccions lleus, greus i molt greus, sancionades econòmicament amb multes que van d’uns 500 euros a més de 5.000 euros (el mínim és el pagament d’un mes de l’indicador de renda de suficiència segons la seva quantia a Catalunya, 569’12 euros el 2014). També es preveu sancionar amb la prohibició de rebre ajudes i subvencions fins a cinc anys i amb la de ser contractat per la Generalitat durant fins a tres anys.

Moltes persones i col·lectius han treballat durant anys perquè aquesta llei sigui una realitat i continuaran fent-ho perquè es desplegui i compleixi. Sense l’esforç i tenacitat de les esmentades persones i entitats que conformen la Plataforma LGTB.CAT liderada pel FAGC, Casal Lambda, Famílies LG i Gais Positius aquesta llei no hauria estat possible.

PDF Llei LGTBIFòbia

 

Esta web utiliza cookies, puedes ver aquí la Política de Cookies