La gonocòccia i la clamídia són dues infeccions de transmissió sexual (ITS) bacterianes molt comuns i similars. A la xerrada donarem resposta a les següents preguntes sobre aquestes dues ITS: què són?, com es transmeten i quins són els seus símptomes?, com es diagnostiquen i tracten? i com es poden prevenir i quin paper juguen en la infecció i transmissió del VIH.

Facilitat pel tècnic de salut Ander Pazos.

Per assistir per primera vegada a qualsevol dels serveis de l’entitat s’ha de trucar al 93 298 06 42 i concertar una cita al servei d’Acollida i Informació.


Amb el suport de: 

Making Sure Your Essay Projects Succeed with the Right Writing Services Get Expert Writing Assistance with Our Top-Rated Essay Services Your Essay Writing Solution is Here! Get Expert Essay Writing Services for A+ Grade Results Unlock Your Essay Writing Potential with Professional Writing Help