A Catalunya les infeccions per gonocòccia i clamídia han augmentat un 67% En el món, segons l’OMS, les contreuen a l’any 78 i 131 milions de persones respectivament. En la xerrada d’aquest divendres aprendrem a diferenciar aquesta dues infeccions de transmissió sexual que són molt similars, veurem com es transmeten, com podem evitar-les i/o reduir el risc, com es diagnostiquen i tracten i, finalment, com poden interactuar amb el VIH.

Espai facilitat pel tècnic de salut Ander Pazos.

 
Per assistir o accedir per primera vegada a qualsevol dels serveis de l’entitat s’ha de trucar al 93 298 06 42 i concertar una cita al servei d’Acollida i informació.
 
Amb el suport de Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona
 

 
En Cataluña las infecciones de gonorrea y clamidia han aumentado un 67% En el mundo, según la OMS, la contraen al año 78 y 131 millones de personas respectivamente. En la charla de este viernes aprenderemos a diferenciar esta dos infecciones de transmisión sexual que son muy similares, veremos como se transmiten, como podemos evitarlas y/o reducir los riesgos, como se diagnostican y tratan y, por último, como pueden interactuar con el VIH.
 
Espacio facilitado por el técnico de salud Ander Pazos.
 
Para asistir o acceder por primera vez a cualquiera de los servicios de la entidad se ha de llamar al 93 298 06 42 y concertar una cita en el servicio de Acogida e información.
 
Con la colaboración de la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona