Què és? Com es transmet? Té cura? Es pot prevenir? Que relació té amb el VIH? A la xerrada sobre aquesta infecció respondrem aquestes preguntes i totes les que puguin sorgir.

Espai facilitat pel tècnic de salut Ander Pazos.

 
Per assistir o accedir per primera vegada a qualsevol dels serveis de l’entitat s’ha de trucar al 93 298 06 42 i concertar una cita al servei d’Acollida i informació.
 
Amb el suport de Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona
 

 
¿Qué es? ¿Cómo se transmite? ¿Tiene cura? ¿Se puede prevenir? ¿Qué relación tiene con el VIH? En la charla sobre esta infección responderemos estas preguntas y todas las que puedan surgir.  
 
Espacio facilitado por el técnico de salud Ander Pazos.
 
Para asistir o acceder por primera vez a cualquiera de los servicios de la entidad se ha de llamar al 93 298 06 42 y concertar una cita en el servicio de Acogida e información.
 
Con la colaboración de la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona