Quan la càrrega viral (CV) del VIH és indetectable en sang es considera que el tractament antiretroviral ha estat eficaç. Amb CV indetectable ja no és possible la transmissió del VIH. Al taller veurem els passos que l’evidència científica ha donat per arribar a afirmar, de manera concloent, aquesta fita en la transmissió del VIH.
Espai facilitat pel tècnic de salut William Mejías.
Per assistir o accedir per primera vegada a qualsevol dels serveis de l’entitat s’ha de trucar al 93 298 06 42 i concertar una cita al servei d’Acollida i informació.
Amb el suport de FELGTB
Subvencionat pel Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida)

Indetectable = Intransmisible
Cuando la carga viral (CV) del VIH es indetectable en sangre se considera que el tratamiento antirretroviral ha sido eficaz. Con CV indetectable ya no es posible la transmisión del VIH. En el taller veremos los pasos que la evidencia científica ha dado para llegar a afirmar, de manera concluyente, este hito en la transmisión del VIH.
Espacio facilitado por el técnico de salud William Mejías.

Para asistir o acceder por primera vez a cualquiera de los servicios de la entidad se ha de llamar al 93 298 06 42 y concertar una cita en el servicio de Acogida e información.

Con la colaboración de la FELGTB
Subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida)

Making Sure Your Essay Projects Succeed with the Right Writing Services Get Expert Writing Assistance with Our Top-Rated Essay Services Your Essay Writing Solution is Here! Get Expert Essay Writing Services for A+ Grade Results Unlock Your Essay Writing Potential with Professional Writing Help