Espai per compartir entre iguals, amb la finalitat de donar-se suport mutu i compartir informació. En el GAM pots expressar els teus sentiments, compartir les teves experiències i ampliar les teves perspectives en un entorn distès i lliure de prejudicis.
 
Espai facilitat per la psicòloga Sabrina Alcaide.
 
Per assistir o accedir per primera vegada a qualsevol dels serveis de l’entitat s’ha de trucar al 93 298 06 42 i concertar una cita al servei d’Acollida i informació.
 
Amb el suport de Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona
 

 
Espacio para compartir entre iguales, con la finalidad de darse apoyo mutuo y compartir información. En el GAM puedes expresar tus sentimientos, compartir tus experiencias y ampliar tus perspectivas en un entorno distendido y libre de prejuicios. 
 
Espacio facilitado por la psicóloga Sabrina Alcaide.
 
Para asistir o acceder por primera vez a cualquiera de los servicios de la entidad se ha de llamar al 93 298 06 42 y concertar una cita en el servicio de Acogida e información.
 
Con la colaboración de la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona
 
Making Sure Your Essay Projects Succeed with the Right Writing Services Get Expert Writing Assistance with Our Top-Rated Essay Services Your Essay Writing Solution is Here! Get Expert Essay Writing Services for A+ Grade Results Unlock Your Essay Writing Potential with Professional Writing Help