GAM (grup d’ajuda mutua)

Espai per compartir entre iguals, amb la finalitat de donar-se suport mutu i compartir informació. El GAM està facilitat per la psicòloga Sabrina Alcaide.

Per assistir o accedir per primera vegada a qualsevol dels serveis de l’entitat s’ha de trucar al 93 298 06 42 i concertar una cita al servei d’Acollida i informació


GAM (grupo de ayuda mutua)

Espacio para compartir entre iguales, con la finalidad de darse apoyo mutuo y compartir información. El GAM está facilitado por la psicóloga Sabrina Alcaide.

Para asistir o acceder por primera vez a cualquiera de los servicios de la entidad se ha de llamar al 93 298 06 42 y concertar una cita en el servicio de Acogida e Información.

Print Friendly, PDF & Email