Els 90: la dècada del VIH
Deu anys després que es coneguessin els primers casos de sida en el món i amb un saldo de diversos milions de persones mortes a causa de la sida dóna inici la dècada dels ’90 en la qual es produeixen algunes de les fites més importants en la història de la infecció per VIH com, per exemple, la cronificació de la infecció gràcies a la implantació de la teràpia antiretroviral de gran activitat en 1997 que va aconseguir convertir una infecció mortal en una infecció crònica. En aquesta xerrada veurem que va succeir en en aquella dècada, la dècada del VIH..

Espai facilitat pel tècnic de salut Ander Pazos.

 
Per assistir o accedir per primera vegada a qualsevol dels serveis de l’entitat s’ha de trucar al 93 298 06 42 i concertar una cita al servei d’Acollida i informació.
 
Amb el suport de Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona
 

 
Los 90: la década del VIH
Diez años después de que se conociesen los primeros casos de sida en el mundo y con un saldo de varios millones de personas fallecidas a causa del sida da inicio la década de los ’90 en la que se producen algunos de los hitos más importantes en la historia de la infección por VIH como, por ejemplo, la cronificación de la infección gracias a la implantación de la terapia antirretroviral de gran actividad en 1997 que consiguió convertir una infección mortal en una infección crónica. En esta charla veremos que sucedió en en aquella década, la década del VIH.
 
Espacio facilitado por el técnico de salud Ander Pazos.
 
Para asistir o acceder por primera vez a cualquiera de los servicios de la entidad se ha de llamar al 93 298 06 42 y concertar una cita en el servicio de Acogida e información.
 
Con la colaboración de la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona