Denegació de tractaments dentals i capil·lars. Preus més elevats. Canvi en els horaris d’atenció a la persona donant-li l’última hora del dia disponible. Atencions amb doble guant… Què puc fer si m’estan denegant un servei o l’atenció que em donen és diferent perquè tinc VIH?

Facilitat pel tècnic de salut Ander Pazos.

Per assistir per primera vegada a qualsevol dels serveis de l’entitat s’ha de trucar al 93 298 06 42 i concertar una cita al servei d’Acollida i Informació.

 


Amb el suport de: 

Professional Essay Writing Services: Get the Results You Need Your Essay Writing Solution is Here! Ensure Essay Success with Professional Writing Assistance Achieve More with Professional Writing Help Quality Essays Crafted with Precision and Care