Denegació de tractaments dentals i capil·lars. Preus més elevats. Canvi en els horaris d’atenció a la persona donant-li l’última hora del dia disponible. Atencions amb doble guant… Què puc fer si m’estan denegant un servei o l’atenció que em donen és diferent perquè tinc VIH?

Facilitat pel tècnic de salut Ander Pazos.

Per assistir per primera vegada a qualsevol dels serveis de l’entitat s’ha de trucar al 93 298 06 42 i concertar una cita al servei d’Acollida i Informació.

 


Amb el suport de: 

Making Sure Your Essay Projects Succeed with the Right Writing Services Get Expert Writing Assistance with Our Top-Rated Essay Services Your Essay Writing Solution is Here! Get Expert Essay Writing Services for A+ Grade Results Unlock Your Essay Writing Potential with Professional Writing Help