Tenir VIH implica realitzar controls regulars a l’hospital amb personal sanitari especialista en malalties infeccioses. Les analítiques són el resultat de proves de laboratori en les quals es mesuren paràmetres bioquímics determinats: infeccions, la càrrega viral, valors hepàtics, leucòcits, CD4, CD8, glucosa, colesterol, alanino aminotransferasa… Si m’emporto els resultats de les meves analítiques a casa i els reviso: entenc el que estic llegint?

En aquesta xerrada aprendrem a interpretar de manera senzilla i ràpida tots aquests paràmetres i conceptes que ens permetran saber com és la nostra salut en relació amb el VIH.

Facilitat pel tècnic de salut Ander Pazos.

Per assistir per primera vegada a qualsevol dels serveis de l’entitat s’ha de trucar al 93 298 06 42 i concertar una cita al servei d’Acollida i Informació.

 


Amb el suport de: