La Junta Directiva de Gais Positius ha convocat la XXX Assemblea General Ordinària de l’associació que tindrà lloc a la seu de Gais Positius (Centre LGTBI de Barcelona C/ Comte Borrell, 22) el dijous dia 31 de març de 2023 a les 17.30h. en primera convocatòria i a les 18h. en segona, amb el següent

ORDRE DEL DIA:

  1. Constitució de la Mesa.
  2. Lectura i aprovació de l’Ordre del Dia proposat per la Junta.
  3. Lectura i aprovació de l’Acta de la XXIX Assemblea General.
  4. Notificació de les altes de nous socis.
  5. Presentació de la Memòria d’Activitats de 2022 i votació.
  6. Presentació de l’Informe de Tresoreria de 2022 i votació.
  7. Votació de les modificacions dels Estatuts.
  8. Presentació del Projecte d’Activitats i del Pressupost per l’any 2023 i votació.
  9. Elecció de la Junta Directiva.
  10. Altres.

Tots els membres de l’associació tenen veu a l’assemblea general però d’acord amb els Estatuts de Gais Positius, només podran votar els socis que hagin fet efectiu el pagament de la quota del 2023.

L’Assemblea General és el màxim òrgan de decisió de Gais Positius. L’assistència i participació dels membres de la nostra associació garanteix el dinamisme i la pluralitat dins de Gais Positius.

Una còpia dels Estatuts està sempre a disposició dels socis.

Making Sure Your Essay Projects Succeed with the Right Writing Services Get Expert Writing Assistance with Our Top-Rated Essay Services Your Essay Writing Solution is Here! Get Expert Essay Writing Services for A+ Grade Results Unlock Your Essay Writing Potential with Professional Writing Help